Politica de privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, LLIBRESANTICS.CAT, l'informa i posa a la seva disposició la següent política de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és 

Dades de contacte del responsable:

Adreça:          

Telèfon:          

e-mail: