Avís Legal

Dades d'identificació

xxxxxxxxxxxxxxxx, CIF xxxx, amb seu social a Plaça xxxxxx - 08xxx xxxx i inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya, x

Telèfon:          xxxxxx

e-mail:             xxxxx 

web:               llibresantics.cat


Condicions generals d'ús

La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l'acceptació com a Usuari, i sense reserves de cap tipus, del les condicions previstes en el present avís legal.

L’enviament de dades personals a través de qualsevol formulari implica l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostrapolítica de privacitat.

Responsabilitats

LLIBRESANTICS.CAT rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per LLIBRESANTICS.CAT i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, LLIBRESANTICS.CAT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la web, de l'absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari, pel que l'usuari assumeix l'exempció de qualsevol responsabilitat de LLIBRESANTICS.CAT per qualsevol d'aquests danys.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, LA LLIBRESANTICS.CAT està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l'autorització escrita de LLIBRESANTICS.CAT

Tot aquell usuari o tercer que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de LLIBRESANTICS.CAT o a les pàgines que la componen, haurà de notificar prèviament a LLIBRESANTICS.CAT i obtenir la corresponent autorització.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, logo, gràfics o qualsevol altre continguts inclòs són titularitat exclusiva de LLIBRESANTICS.CAT o dels seus titulars respectius No es pot reproduir, distribuir, comunicar públicament, utilitzar per a qualsevol finalitat, transformar o realitzar qualsevol altra acció amb els esmentats continguts sense la corresponent autorització del respectiu titular.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.